Oferta Żłobek Kartuska Gdańsk

Żłobek Kartuska Gdańsk
Zajęcia sensoryczno – rozwojowe

Program zajęć oparty jest na metodzie integracji sensorycznej, metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i na pedagogice zabawy. Zajęcia stymulują rozwój emocjonalny dzieci, pozwalają odkrywać im nowe faktury, dźwięki, zapachy, a także przyczyniają się do rozwoju świadomości własnego ciała.

Zajęcia plastyczne

Tworzenie prac rozwijających talenty twórcze i wyobraźnię przy pomocy różnych technik i materiałów

Żłobek Kartuska
Żłobek na Kartuskiej w Gdańsku
Zajęcia muzyczno-ruchowe

podczas których dzieci nie tylko rozwijają swoją muzykalność, ale także kształcą zdolności psychomotoryczne.

Zajęcia z j.angielskiego

Celem zajęć muzyczno – ruchowych z j.ang jest poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów po angielsku za pomocą rymowanek i piosenek osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka w przedszkolu ukształtowanie poczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu oraz poprzez różnorodne zabawy muzyczne rozwinięcie koordynacji ruchowej nabycie umiejętności słuchania.

Żłobek Centrum Gdańska
Żłobek śródmieście Gdańska
Zajęcia fotograficzne z dziećmi

Tworzymy własnej scenerii sesje fotograficzne: świąteczne, zimowe, wiosenne, jesienne

Spotkanie z bajką

Czytanie książek może być siłą pobudzającą  intelekt i wyobraźnię dziecka. W bajkach świat realny miesza się z fantastycznym, można tam spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody a przede wszystkim pozbyć się lęku.

Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dla wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Różnorodność języka literatury umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu z książką buduje się mocną więź między dorosłym a dzieckiem. Czytanie sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu.

Dodatkowo raz w miesiącu gościmy postać z bajki

Zabawy dydaktyczne

Zajęcia edukacyjne pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związane z otaczających ich światem.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych pozwala maluszkom na:
– budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
– modelowanie systemu wartości, tak, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
– poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
– rozwój ciekawości, aktywności i samodzielności,
– kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
– wdrażanie  do utrzymywania ładu i porządku,
– zrozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń,
– rozbudzenie szacunku dla roślin i zwierząt.

Zapisz swoje dziecko do Klubu Malucha Mini Mini