Cennik

RECOMMENDED
Zryczałtowana opłata rekrutacyjna do klubu malucha wynosi 400zł.Na opłatę składa się roczne ubezpiecznie dziecka,pięć dni adaptacji z wyżywnieniem,wyprawka plastyczna .

Opłata miesięczna za pobyt dziecka wynosi 1350zł. (Wrzeszcz,Zaspa)

Możliwość dofinansowania pobytu dziecka w klubie malucha z programu Polski Ład w kwocie 400zł miesięcznie.
Gdański Bon Żłobkowy dla wszystkich rodziców spełniających wymagania GCŚ w kwocie 500zł.
  • cena 1350zł dotyczy klubu malucha Wrzeszcz i Zaspa cena 1450zł dotyczy żłobka na ul.Kartuskiej .

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia 🙂

Klub Malucha Mi ni Mini spełnia wszystkie wymagania m.in. Sanepidu i Straży Pożarnej, przewidziane ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Uzyskując tym samym wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w UM w Gdańsku.

Zapisz swoje dziecko do Klubu Malucha Mini Mini