Cennik

RECOMMENDED
Zryczałtowana opłata rekrutacyjna do klubu malucha wynosi 400zł.Na opłatę składa się roczne ubezpiecznie dziecka,pięć dni adaptacji z wyżywnieniem,wyprawka plastyczna .

W roku 2021r opłata za pobyt dziecka wynosi 1100zł.Cena obejmuje całodzienny pobyt dziecka w klubie malucha od poniedziałku do piątku,zajecia : język angielski,zajęcia muzyczne,zajęcia sensoryczno rozwojowe,plastyczne...............Wyżywienie całodzienne dieta normalna 13zł.

Bon Żłobkowy dla wszystkich rodziców spełniających wymagania GBŚ w kwocie 500zł.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia 🙂

Klub Malucha Mi ni Mini spełnia wszystkie wymagania m.in. Sanepidu i Straży Pożarnej, przewidziane ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Uzyskując tym samym wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w UM w Gdańsku.

Zapisz swoje dziecko do Klubu Malucha Mini Mini